Kontakt

Info

Kontaktné údaje:

Adresa:

FIM Trade s.r.o.
Mamateyova 11
851 04 Bratislava

IČO:

50 954 822

FIM Trade s.r.o.